Utgivare

Öppenhet, yrkeskompetens och punktliga utbetalningar, är vårt uppdrag.

Det spelar ingen roll om din webbsida har 1000 eller 1000000 registrerade användare.Bakom alla enskilda e-postadresser finns inkomstpotential.

eDiffusion hanterar alla aspekter som berör att göra dina databaser lönsamma; du slipper förvaltningskostnader och du får istället en utomordentlig kommersiell service som gör att du kan maximera din lönsamhet med allra minsta nödvändigaste ansträngning.

En steg för steg samverkan med eDiffusion

Kontraktsignatur

En reklamkoncessionsavtal upprättas mellan utgivaren och eDiffusion, varav relationen mellan parterna och eDiffusion formaliseras med tillstånd att sälja reklamutrymme i utgivarens databas (OBS: I slutet av avtalet med eDiffusion så får utgivaren tillbaka databasen och utskick av e-postmeddelanden upphör).

Databasladdning

Utgivaren laddar upp din databas till plattformen och etablerar ett minimum för utbetalning för betalda kampanjer (t.ex. minst 3,00€ CPM, dvs., kostnad per tusental). eDiffusion kan härifrån börja “städa upp” i databasen för att få väck e-postadresser som inte längre finns (s.k. hard bounces) och duplicerade adresser.

Lönsamhetsleveranser

eDiffusion säljer reklamplats till sina kunder och fortsätter att planera leveranser på egen bekostnad med hjälp av en egen moderniserad plattform som delas med utgivaren och som öppet spårar arbetet i deras egen databas.

Rapportering

Utgivaren kan i realtid se statistik (antal öppningar, klick, andra vidtagna åtgärder) och deras lönsamhet de uppnått de senaste sex månaderna. De bestämmer själva om e-postutskick med en viss kund bör upphöra eller ej (t.ex. om de inte vill göra några fler utskick på uppdrag av en konkurrent).

Provision och utbetalningar

I slutet av varje månad så skickar eDiffusion en sammanställning till utgivaren där en faktura och avgifter har bifogats. I händelse av att utgivaren inte är momsregistrerad (t.ex. en privatperson) så kommer eDiffusion att utfärda en källskatt.

Automatisk generering kontrakt

FöretagetFörbrukare

INSTRUKTIONER:

1) Fyll i formuläret
Vänligen ange all data för att kunna ansöka om reklamkoncessionskontraktet mellan dig och eDiffusion.

2) Spara PDF-filen på din dator
I nästa steg kommer du att få se hela kontraktet ifyllt direkt i din webbläsare. Du måste då klicka på höger musknapp för att sedan välja “spara som”.

3) Skriv ut och underteckna kontraktet
Du måste slutligen skriva ut och underteckna första sidan av avtalet och skicka den till e-posta: contract@ediffusion.net.

TERMER

INSTRUKTIONER:

1) Fyll i formuläret
Vänligen ange all data för att kunna ansöka om reklamkoncessionskontraktet mellan dig och eDiffusion.

2) Spara PDF-filen på din dator
I nästa steg kommer du att få se hela kontraktet ifyllt direkt i din webbläsare. Du måste då klicka på höger musknapp för att sedan välja “spara som”.

3) Skriv ut och underteckna kontraktet
Du måste slutligen skriva ut och underteckna första sidan av avtalet och skicka den till e-posta: contract@ediffusion.net.

TERMER

Scroll to Top